Pažengusiųjų ciklas

ŠOKIAI:

 • STANDARTINIAI: lėtas valsas, tango, Vienos valsas, lėtas fokstrotas, kvikstepas.
 • LOTYNŲ AMERIKOS: samba, čia čia čia, rumba, svingas, pasodoblis, džaivas (tik jaunimui).
 • POPULIARŪS ŠOKIAI: salsa, bachata.
 • LINIJOS ŠOKIAI: disko svingas, merenga.

ŠOKIŲ FIGŪROS:

          Kartojamos I ir II ciklų figūros ir mokomos naujos:

 • LĖTAS VALSAS

           Pakaitinis žingsnis į promenados padėtį, šoniniai žingsneliai iš promenados padėties.

 • TANGO

          Siūbavimas atgal dešine koja, siūbavimas atgal kaire koja, „corte“ atgal.

 • VIENOS VALSAS

          Perėjimo žingsnis dešine koja, perėjimo žingsnis kaire koja.

 • LĖTAS FOKSTROTAS

          Ketvirtis posūkio dešinėn į promenados padėtį, damos sukinys po ranka dešinėn, sukinys kairėn.

 • KVIKSTEPAS

          Dešinysis sukinys.

 • SAMBA

          Kojos keitimas, „contra bota fogos“, damos „volta“ sukinys kairėn.

 • ČIA ČIA ČIA

          Trys čia-čia-čia dešinėn.

 • RUMBA

          „Niujorkas“.

 • SVINGAS

           Ėjimas, „Stop and Go“.

 • PASODOBLIS

          Ėjimai, „appel“, damos sukiniai kairėn, promenada, priešpriešinė promenada, „ataka“.

 • DŽAIVAS

Pagrindinis judesys, pasikeitimas iš dešinės į kairę, pasikeitimas iš dešinės į kairę, grandis, rankų pakeitimas pro vyro nugara.

 • SALSA

          Pagrindinės figūros.

 • BACHATA

           Pagrindinės figūros.

RENGINIAI

           Šokių pamokos, baigimo pažymėjimų įteikimas, šokių vakaras.

.